اخبار

IMG-20150914-175703

کوئل مسی (TCST)
چهار شنبه 1 ژوئن 2016

طراحی و ساخت کوئل مسی جهت مخازن آب گرم با سیستم گرمایی آب و بخار توسط شرکت کوشاتانکر

برچسب ها

دیدگاه ها